top of page

Eget laboratorium

Genom att analysera blodprover och urinprover kan vi bland annat undersöka funktionen på de inre organen som t.ex lever, njurar och bukspottskörtel. 

blodprov, blodprov hund
blodprov, labratorium
urinprov, analysering av urinprov
bottom of page