top of page

Vi vet hur man tar hand om katter

De är ju inte små hundar!

Detta har vi tagit fasta på. Vi har anpassat våra lokaler och även vidareutbildat vår personal för att på bästa sätt möta dig och din katts behov.

Vi har bland annat ett separat väntrum endast för katter och deras ägare. 

Vi vill gärna underlätta för dig och din katt på väg till oss. Vi har sammanställt lite tips för dig att tänka på:

  • För din katts säkerhet ha den i en kattbur under resan och se till att spänna fast buren i bilen. Katter har inget emot att sitta i ett mindre utrymme under resan.

  • Låt katten göra sig bekant med buren hemma. Ha den gärna alltid stående framme med dörren öppen eller borttagen. Mata gärna katten med godis i buren så att den förknippar buren med hemma och trygghet.

  • Innan resan lägg in något mjukt material i buren som luktar hemma. Ta gärna med någon extra filt eller handduk. Det är inte ovanligt att katter kan bli åksjuka eller på annat sätt förorena filten under resan.

  • Ha helst en bur per katt då ni reser även om de är vänner. Det ger dem större chans att vila bekvämt och ökar luftgenomströmningen i buren. Även de bästa vänner kan på grund av stressen vid resan bli arga på varandra.

  • Ha gärna en tunn filt eller liknade över buren, detta verkar lugnande på katten.

  • När ni kommer fram till oss ställ då inte buren på golvet utan använd våra speciella avlastningsbord till att ställa buren på. Katter tycker bättre om att iaktta sin omgivning från en upphöjd plats. Ta med filten att lägga över buren även in i väntrummet.

  • Se till att ingen hund kommer åt att nosa på katten i buren.

  • Använd vårt separata kattväntrum!

cat resting
bottom of page