top of page

Personuppgiftshantering på Min Veterinär i Skaraborg AB

När du gör ett besök hos oss behöver vi dina personuppgifter i form av namn, telefonnummer, adress och även personnummer.


Som grund till sparandet av personuppgifter ligger att vi och du påbörjar ett samarbete (ett så kallat ”avtal”) när du vill ha hjälp att undersöka/behandla ditt djur. Vi är också enligt lag skyldiga att föra journal över konsultationer/behandlingar och spara journaler samt bokföringsrelaterade uppgifter.

Vad kommer vi att använda dina uppgifter till?

  • För säker identifiering av dig och ditt husdjur och kontakt med dig.

  • Möjlighet att fakturera

  • Möjlighet att skicka så kallade elektroniska recept till anslutna apotek

  • Kontakt med försäkringsbolag efter godkännande av dig

  • Kontakt med andra kliniker vid remisser efter godkännande av dig

  • Lämna uppgifter på uppdrag av statlig myndighet

  • Möjlighet till marknadsföring och information från oss.
     

Hur sparar vi dina uppgifter?
Bolaget Trofast, som säljer och hanterar vårt journalföringssystem, garanterar
att dina uppgifter sparas och hanteras på ett säkert sätt.
Vad det gäller e-recepten så sköts dessa av en nationell databas på
e-Hälsomyndigheten samt av Apoteken. Dessa garanterar säkerheten.
Vi sprider endast ditt djurs journal och dina personuppgifter till andra kliniker/försäkringsbolag på godkännande av dig vid t.ex. remissförfarande eller så kallade direktregleringar.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi är enligt lag tvungna att spara journalanteckningar minst 5 år efter sista konsultationen och bokföringsrelaterade ärenden i 7 år.
De allra flesta av våra sällskapsdjur uppnår en avsevärt högre ålder än 5 år och ibland kan det gå flera år mellan de olika konsultationerna hos oss.
För att säkerställa att vi inte raderar en journal på ett levande djur och för att ha möjlighet till eventuell senare smittspårning/forskning kommer vi att spara journalerna i 10 år. Sedan raderas de.
Raderingen av uppgifter kommer att ske 1 gång/år.
Om du vill att dina personuppgifter ska raderas innan dess så ta kontakt med oss!

bottom of page