top of page
  • Här finns veterinärer med specialistkompetens inom hundes och kattens sjukdomar

  • Auktoriserad ögonlysningsveterinär

  • Legitimerad djursjukskötare

  • Digitalröntgen

  • Ultraljud av buk och hjärta

  • En välutrustad operationsavdelning

  • Eget laboratorium

  • En rehabiliteringsavdelning

När ditt djur blir sjukt

bottom of page